A A A

Tystnadslöfte

Ingen av oss som arbetar eller är volontär i Liquids verksamhet får prata om våra besökare med andra som inte befinner sig i verksamheten. Detta innebär att vi inte heller pratar om en person på ett sätt som gör att andra kan förstå vem hen är. Alla volontärer ska skriva under ett tystnadslöfte, samt kommunens tystnadsplikt.

 

Även personer som kommer utifrån för att exempelvis hålla en workshop ska skriva på detta tystnadslöfte. Detta för att garantera er som besökare att ha en säker mötesplats där de inte behöver riskera att någon kommer berätta att de varit på Liquid.

 

Tystnadslöftet innebär att vi aldrig antecknar namn eller annat som på något sätt kan avslöja dig som besökare för personer utanför Liquids verksamhet.

 

Anmälningsplikt

 

Undantag gäller händelser som är så allvarliga att anmälningsplikt föreligger och en eventuell anmälan till polis och/eller socialtjänst behöver göras. Vi som är anställda kommer även informera om relevant information till övriga anställda på Arbis om vad som händer på Liquid och med besökare där om det finns ett behov. Exempelvis om någon brutit mot Liquids regler och kanske är avstängd en vecka.

 

Även om vi som arbetar på Liquid har ett tystnadslöfte så har personalen anmälningsplikt. Detta är om en ungdom befaras leva under missförhållanden, t.ex. om allt inte är bra hemma. Observera att kontakten görs av anställda på Arbis och att vid en eventuell anmälan till polis eller socialtjänst anges datum, tid och plats för händelsen.