A A A

Tillgänglighet

Om du vill besöka Liquid och t.ex. använder rullstol finns det en ringklocka vid vår entré. Alla besökare behöver ringa på då kommer vi ledare och öppnar dörren. Vi kan då visa till en ingång som är tillgänglig.

Inomhus i våra lokaler är det tillgängligt, dörröppningar in till de olika lokalerna är också så pass breda att det inte är ett hinder för framkomlighet om du har rullstol. Många av rummens ingångar har ej tröskel. I vårt stora rum Klubben finns en scen.

Vi vet att vi har mycket att arbeta med när det gäller hur tillgängliga vi är. Vi har för avsikt att arbeta med att förbättra vår tillgänglighet, både i lokalen, i vår information och på vår hemsida, och om du har förslag på något vi kan göra eller borde bli bättre på så är du välkommen att höra av dig till oss!

Vi kan nås på: info(at)liquid-linkoping.se