A A A

Bli volontär?

Vill du vara en vuxen förebild för HBTQI+-ungdomar?

För att söka ska du vara minst 24 år och själv identifiera dig som HBTQI+-person då vi önskar visa på vuxna HBTQI+-personer som representanter och förebilder för ungdomarna på Liquid. Vi eftersträvar också en bred representation av ledare utifrån att bryta mot olika typer av normer, exempelvis vithetsnormer, funktionalitetsnormer och tvåkönsnormer.

Vi vill att du har ett engagemang och en grundförståelse om HBTQI+ och normer för att besökarna ska känna att de möter förstående vuxna och ett öppet och normkritiskt förhållningssätt, oavsett könsuttryck, könsidentitet och/eller sexualitet.

Liquid är öppet måndagar kl.14.00 – 20.00. Som volontär behöver du inte kunna vara med hela passet och inte heller varje måndag.

Du ansöker genom att fylla i det formulär som finns här nedanför och mailar det till oss. Vi kommer sedan att ta kontakt med dig för en eventuell intervju.

Varmt välkommen med din ansökan till oss!

Klicka på länken nedan för att öppna frågeformuläret:

Frågeformulär