A A A

Länkar

Här hittar du länkar till bra, viktiga och intressanta sidor!

HBTQ-organisationer och föreningar

 • FPES – Transföreningen FPES, Full Personality Expression Sweden.
 • Lesbisk Makt – En förening med syfte att bredda förståelsen och innebörden av begreppet ”lesbisk” samt skapa, sprida och bevara lesbisk kultur och historia.
 • Newcomers Youth – Ett projekt inom RFSL Ungdom som riktar sig till unga nyanlända hbtq-personer och unga hbtq-personer som ska eller har sökt asyl mellan 15 och 25 år.
 • RFSL – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter.
 • RFSL Linköping
 • RFSL Norrköping
 • RFSL Ungdom – Ungdomsförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter.
 • Transammans – Förbundet för transpersoner och närstående.
 • Transammans Linköping – En grupp för medlemmar i Transammans – förbundet för transpersoner och närstående, som finns i närheten av Linköping.

Pridefestivaler

Mötesplatser och stöd på internet

Mötesplatser för unga utanför internet

Tidningar

 • Bang –  En feministisk kulturtidskrift.
 • Ottar – RFSU:s sexualpolitiska tidskrift.
 • QX – Gaytidning.

Organisationer och föreningar

 • BRIS  – Barnens Rätt i Samhället – en barnrättsorganisation. Har stödjande verksamhet för barn och unga via telefon, chat, mail och forum på sin hemsida.
 • Interfem – En antirasistisk och feministisk tankesmedja och ett resurscenter.
 • RFSU – Riksförbundet för sexuell upplysning.
 • Rädda Barnen – Barnrättsorganisation.
 • Tjejjouren.se – Stödverksamhet för tjejer.
 • Tjejjouren Beata – Stödverksamhet för tjejer i Linköping. 
 • Killfrågor – Stödchatt.
 • Pegasus – Råd och stöd kring sex mot ersättning.
 • Utopia – En ideell kulturförening som på olika sätt kämpar för ett samhälle och kulturliv fritt från exkluderande funktionsnormer.
 • Novahuset – Förening mot sexuellt våld och övergrepp.
 • Anonyma Alkoholister – Anonyma Alkoholister, Unga i AA
 • Drugsmart – Information om alkohol och droger
 • MiniMaria – Mottagning för unga med riskbruk av alkohol och/eller droger.
 • Maskrosbarn – För den med föräldrar i missbruk och/eller psykisk sjukdom.
 • BEO – Barn – och elevombudet
 • BOJ – Brottsofferjouren
 • DO – Diskrimineringsombudsmannen
 • Frisk&Fri – Riksföreningen mot ätstörningar

Vård

 • BUP – Barn – och ungdomspsykiatrin
 • IVO – Inspektionen för vård och omsorg
 • UMO – Ungdomsmottagningen på nätet.
 • UMO Linköping – Ungdomsmottagningen i Linköping.

Linköping

Saknar du en länk som du tycker vi borde ha med?

Maila oss på: info@liquid-linkoping.se